Карта РСБ
Строителство, ремонт и поддържане на пътища и пътни съоръжения, градски комуникации и инфраструктурите около тях; производство на всички видове строителни и инертни материали; проектантска и инженерингова дейност; услуги със строителна и транспортна техника.

Офис

8600 Ямбол
ул. Д. Благоев №16 ет.3
тел./факс: 046/663262
mail: psf_yambol@tracebg.com
web: www.psfyambol.com